Pater Joseph Maria Nilsson. Den 28 februari 2020. Den Gudomliga Barmhärtighetens Korsvägsandakt