Katekes mässan

Katekes mässan

Alla kristna samfund och kyrkor firar någon form av gudstjänst. Det kan ta formen av gemensam bön, lovsång eller predikningar. Men inom den Romersk Katolska kyrkan är det mässan som samlar folket, och har så varit under kyrkans nästan 2000-åriga historia. Vad är egentligen mässan och varför anser katolskt kristna det vara av så stor betydelse att ta en aktiv del i den heliga mässan? Denna korta film är en del av min serie filmer tänkta att undervisa ungdomar som förbereder sig för att ta emot konfirmationens sakrament. Under dessa tider av pandemi kan det vara svårt att närvara fysiskt vid varje undervisningstillfälle i kyrkan, men då kan man fortfarande hänga med genom dessa filmer och läsning i Katolska kyrkans katekes. Är du nyfiken på katolsk tro? Besök församlingens hemsida för kursverksamheten: www.heligafamiljensbibelstudium.com

Diakon Conny Strömberg

Diakon Conny StrömbergConny Strömberg är gift, far till sex barn och ständig diakon i Heliga Familjens Församling, i Haninge, sedan 2019. Conny bor med sin familj i Tyresö, söder om Stockholm. Han arbetar även som biträdande rektor vid den katolska folkhögskolan, S:ta Birgitta, i Södertälje. Sedan tre år tillbaka leder han även bibelstudier för vuxna i församlingen i Haninge varannan vecka.

Conny har ett förflutet som medlem av Jehovas vittnen innan han, efter en tids undervisning, konverterade till Katolska kyrkan 2012 tillsammans med sin hustru.

Conny har även en YouTube-kanal där han, sedan pandemins start under 2020, varje vecka lägger upp enkelt inspelade korta filmer med tankar utifrån söndagens läsningar till den heliga mässan. På samma YouTube-kanal finns även inspelningar av församlingens bibelstudium från 2020. Under 2021 fortsätter inspelningen av nya studium, denna gång är temat evangeliet enligt Matteus. Är du nyfiken kan du besöka kanalen Diakon Conny på YouTube klicka här