Ulf Ekman. Kyrkan som Guds folk

Ulf Ekman

Ulf Ekman föddes i Göteborg 1950 och var under sina ungdomsår mer politiskt än religiöst orienterad. Efter en avgörande andlig erfarenhet i slutet av gymnasietiden påbörjade han studier för att senare bli prästvigd i Svenska kyrkan. Han verkade där ett antal år innan han 1980 grundade den karismatiska församlingen Livets Ord i Uppsala, vars föreståndare han förblev fram till sin pension. Som pastor i Livets Ord blev han väl känd också i övriga delar av Sverige och i andra länder, bland annat USA, där han också blev hedersdoktor på att antal universitet. Under ett par år i början av 2000-talet var Ulf Ekman och hans hustru Birgitta verksamma i Jerusalem.

Sedan han offentligt i en svenska dagstidning meddelat sitt och hans hustrus beslut att konvertera till Katolska kyrkan, lämnade han 2014 den karismatiska församling han grundat och upptogs samma år med sin hustru i den Katolska kyrkan.

Som huvudsakligt motiv för beslutet av konvertera uppgav han upptäckten av den fullhet och autenticitet som karaktäriserar den Katolska kyrkan. Avgörande har varit den sakramentala dimensionen i Katolska kyrkan och att denna kyrka också håller fast vid en verklig auktoritet som kan hjälpa människor att få svar i såväl lärofrågor som etiska och moraliska frågor. Tillsammans skrev Ulf och Birgitta Ekman ”Den stora upptäckten: vår väg till Katolska kyrkan”, 2015. Ulf Ekman är författare till en stor mängd böcker av vilka en är en memoarbok – ”De första stegen”, 2011.

Katolsk Horisont publicerar också alla Ulf Ekmans audioinspelningar från podcasten Tjugo minuter med Ulf Ekman med hans tillstånd. Han har också skrivit om Israel och dess moderna historia. Ulf och Birgitta Ekman bor numer i Stockholm och tillhör S:t Eriks domkyrkoförsamling.

ulf ekman