Onsdag i 3:e adventsveckan

Kortpredikan 16 december 2020

”Jag är Herren, ingen annan finns.” Profeten vittnar grandiost om den ende sanne Guden.  Han har danat och skapat himmel och jord. Han har danat jorden till att bebos. Han styr historiens gång. Också mörkret och olyckan har han i sin hand. Teologin skall senare precisera och säga att han tillåter och använder sådant, men inte direkt ”skapar” det.