19 december i adventstiden

Kortpredikan 19 december 2020

Manoachs ofruktsamma hustru får löfte om en son. Denne skall räd­da folket ur fiendens hand. Hans namn, Simson, är besläktat med det hebreiska ordet för ”sol”. Fol­ket får nytt hopp. Gud har inte övergett sitt folk. Sakarias och hans hustru Elisabet, som också var barnlösa, får även de löfte om en son.