Predikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

Predikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

Andras krav på gillande av deras val kan bli vårt martyrium

2 Kor 11: 1-11; Ps 111; 1-4, 7-8; Matt 6: 7-15

”Fader vår” är bönernas bön; modellen för alla böner. Så är det, eftersom den som lär oss bönen, som vi hörde, är Gud själv; hans människoblivna Ord; Jesus Kristus. ”Vår Fader”, inte ”min Fader”, visar att detta är bönen för gemenskapen. Livet i gemenskap med Gud uttrycks av vårt liv i gemenskap med varandra. Därför påpekar Jesus också att vår förmåga att ta emot och leva i Guds förlåtelse, hänger samman med vår vilja att själva förlåta. Ett stängt hjärta kan inte ta emot eftersom det inte kan ge.

Som gemenskapsbön kallar ”Fader vår” till kristen enhet. Inte bara allmänt utan i sanningen om vem Gud är, vad Gud vill och hur Gud verkar. Där det råder splittring om tron bland kristna är orsaken alltid en förkunnelse eller praxis som är uppfunnen, dvs inte kan relateras till arvet från apostlarna, eller kommer in utifrån, och öppet går emot vad den katolska och apostoliska tron alltid har hållit för sant på ett eller flera områden. För att några menar att just de besitter en bättre och mer fullständig sanning än Kyrkan som helhet och i alla tider, med grund i den långa traditionens förståelse av tron.

Motsatsen till hållningen att vet bättre än Kyrkan ser vi hos helgonen som alla, om än mycket olika, vittnar om den ödmjuka insikten att vi inte uppfinner sanningen utifrån eget tyckande, och att Kyrkan inte är en åsiktsklubb där den med flest röster vinner.

Martyrerna är helgon som gett sina liv för att sanningen inte bara är något vi kan upptäcka och lära oss omfamna, utan något som ingen kan skilja oss från. De Heliga Thomas More och John Fisher mördades för att de i 1500-talets England ville hålla fast vid sanningen att Kyrkan bara är legitim i förkunnelse och som sakramentsgemenskap om hennes medlemmar och herdar är förenade i de synliga enhetstecken som Kristus själv har gett henne, dvs med den obrutna traditionen av tro från apostlarna under Petrus efterträdare. De Heliga Thomas och John ville förbli katoliker, när kungen, Henrik VIII, med våld uppfann en egen kyrklig organisation för att förkunna kungens uppfattningar, i vad som kallas reformation. De ville bara ha rätten att själva få stå fast vid tron från apostlarna, även om andra använde sin fria vilja till att avfalla. Trots att de till slut förstod att det skulle bli deras död. Kungen blev nämligen kränkt av att alla inte öppet hyllade hans åsikter och livsval.

Sann kärlek och kärlek till sanningen går aldrig att separera. Därför vet vi att de Heliga Thomas och John lever med Kristus i hans eviga liv med Fadern, och ber för oss katoliker idag, att vi, som de, står fast, i trohet, fria från påverkan från läror som vill skilja oss från de grundläggande sanningar om Gud, människan, Kyrkan, frälsningen och sakramenten, som Kyrkan har tagit emot från sin Herre med uppgiften att förvalta och föra vidare, och därför alltid hållit fast vid. Vad andra än tycker, tänker, säger och gör. Amen.

                                                                                                      pater Thomas Idergard

Pater Thomas Idergard

Pater Thomas Idergard

Foto: Natanael Gindemo/Dagen

Pater Thomas Idergard är född 1969  i Arvidsjaur, Lappland, och uppvuxen i Skellefteå, Västerbotten. Efter gymnasiet studerade han sociologi och statsvetenskap på universitet i Umeå. Han var tidigt politiskt engagerad och kom sedan att arbeta i regeringskansliet och var förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1995-98. Efter det lämnade han helt politiken och kom sedan att arbeta inom PR och opinionsbildning, i flera olika positioner som konsult och rådgivare, och var bl a med i ledningen för Sveriges största PR-företag. Han konverterade till Katolska kyrkan 2009 och frågan om kallelse kom under processen som ledde fram till hans upptagning i Kyrkan. Efter väntetiden för konvertiter och studier i filosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala inträdde han 2012 i Jesuitorden (Jesu Sällskap) med novistid i Nürnberg i Tyskland 2012-14, avgivande av de första ordenslöftena 2014, studier i teologi i London 2014-17, diakonvigning i London i februari 2017. Sommaren 2017 återvände han till Sverige och prästvigdes i september 2017. Sedan dess är han verksam som präst i S:ta Eugenia katolska församling i Kungsträdgården i Stockholm, vilken har fler än 10 000 medlemmar. Församlingen, som grundades 1837, är den äldsta katolska församlingen i Sverige efter den protestantiska reformationen. Församlingen har en mycket omfattande och allsidig verksamhet och är ett av de viktigaste katolska fönstren ut mot det svenska samhället. Pater Thomas har också uppdrag på stiftsnivå, bl a som medlem i stiftets arbetsgrupp för prästkallelser och ordförande i stiftets Kommission för fred och rättvisa, Justitia et pax.

Pater Thomas publicerar sina predikningar på S:t Larsförsamlingens hemsida klicka här