Predikan 14 söndagen under året 2023

Predikan 14 söndagen under året 2023

Vad betyder Jesus ”ok”?

Sak 9: 9-10; Ps 145; Rom 8: 9, 11-13; Matt 11: 25-30

Kära systrar och bröder i Kristus,

När Jesus, som vi hörde, prisar Fadern för vad han har ”uppenbarat … för dem som är som barn”, har han i den föregående passagen just fördömt städer som har avvisat honom, trots de mirakel han uträttat där. Jesus kontrastering mot ”de lärda och kloka”, är ingen kritik mot lärdom och förstånd i sig, men en varning för självbilden att på egen hand ha tänkt ut allting bättre än Gud som blir människa för att ge oss verklig kunskap, och en sann självbild som inte hindrar gemenskapen med Gud.

Jesus talar om att vi ska lära av honom ”som har ett milt och ödmjukt hjärta” och beskriver så alltså lydnadens mildhet och ödmjukhet. Att Jesus inte likställer ”ödmjukhet” med ett urvattnat och oklart budskap, som många idag felaktigt gör, står klart av att han först deklarerar sig dela gudomlig natur med Fadern och vara den som förklarar Gud, och som vi behöver ta emot för att kunna ta emot Fadern. Klartext kan man kalla det, och den krävs för ödmjukheten.

Lydnadens mildhet och ödmjukhet symboliserar Jesus med ”oket”. I den antika, judiska kontexten – den vi måste förstå för att förstå den eviga betydelsen av Jesus yttranden och handlingar – var ”att ta på sig ett ok” främst bildspråk för att, i fråga om trosläran, ansluta sig till en bestämd tolkning av Moses lag, ett visst ”teologiskt läger”.

Jesus ”läger” är inte någon tolkning av Lagen utan Lagstiftarens, dvs Guds, hans egen, avsikt med Lagen. Med det oket ser man världen och sig själv med Guds ögon: med kärleken, Guds vilja av vårt bästa, dvs vår frälsning. Med hans ok blir han vårt rättesnöre i allt: relationer, sysselsättningar och förhållningssätt till oss själva och världen, i stort och i smått. Jesus blir Herre, ”konung” som vi erinrade oss i dagens responsorium, i våra liv; den värdeskala som vi ska använda vår fria vilja till att ordna allt efter. Med Kyrkan ger han oss sitt främsta hjälpmedel. I hennes oföränderliga lära, dvs bud ochförbud, förstår vi hur vår kärlek kan bli som Guds kärlek. I hennes sju sakrament tar vi emot nåden, Guds gåva av sig själv, i materia som tillförs vår materia, för att ge vår vilja kraft och riktning i att uttrycka gudomlig kärlek.

När Aposteln Paulus i dagens andra läsning skiljer mellan ”anden” och ”köttet” menar han inte någon uppdelning mellan kropp och själ, utan två principer, där ”anden” är Kristus ok, den gudomliga viljan, och ”köttet” det i våra liv som bygger på arvsyndens logik och inte är förenligt med Guds vilja, uppenbarad av Kristus och uttryckt av den Katolska kyrkan, grundad av Herren själv i detta syfte.

Förhållningssättet till andens princip har beskrivits av den Helige Ignatius av Loyola i hans uppmaning till varje kristen att ”lovorda alla Kyrkans bud, genom att med ett raskt sinne söka skäl för deras försvar och absolut inte till deras bekämpande”[1]. När vi tror att vi själva tänker bättre än Kyrkan, likt de ”lärda och kloka” som avvisade Jesus, och frivilligt tar på oss ok som ersätter Guds vilja som riktare för våra liv, uppstår alltid förvirring, splittring, begär som växer ju mer vi tillfredsställer dem, och besvikelse; slutligen också existentiellt, när vi inser att det vi bygger på oss själva och vår egen förmåga, dukar under med vår begränsning i tid och rum.

Mot allt detta är den levande tron på Jesus Kristus, konkretiserad i lydnaden för Kyrkans bud, ett ok som är ”skonsamt”och ”lätt”, och ger ”vila” för själen, dvs för det som formar och bestämmer hela vårt fysiska vara. Detta är den inre friden, livets förankring i något som är större än mina förmågor och starkare än mina begränsningar; en förtröstan på att genom tron få dela Kristus seger över döden, och med vilken vi kan möta livets lidanden med ett hopp som förblir. Så kan vi se ”oket” också som förbindelsen mellan två oxar som drar ett tungt lass – dvs det som förbinder mig med Jesus, ger mig kraft av hans kraft när jag inte orkar.

Jesus vila, den gudomliga, inre friden, mitt i mödan, är den verkliga sabbaten, människans vila med och i Gud. Den börjar, ja förutsätter, att jag förstår att mitt liv slutligen inte handlar om mig, utan om mig i relation till Gud, som älskat mig till existens, och nu vill att jag blir ett verktyg för Guds vilja i världen. I tillit, och därmed lydnad, som ett barn.

Profeten Sakarjas bok, som vår första läsning hämtades ur, var mycket viktig för Jesus, t ex när han planerade intåget i Jerusalem på Palmsöndagen. Om han, Världsalltets konung, kunde inleda den viktigaste insats som någonsin gjorts och kommer att göras – frälsningsverket på korset – med att ta hjälp av en åsna, då kan han också, för att bygga Guds rike, ta hjälp av mig och dig! Ja, kära systrar och bröder, vi behöver bara ta emot honom när han ger sig till oss, som nu strax i den Heliga Eukaristin, för att dela sitt frälsande ok med oss. Amen

                                                                                           pater Thomas Idergard

[1] Andliga övningar 361

Pater Thomas Idergard

Pater Thomas Idergard

Foto: Natanael Gindemo/Dagen

Pater Thomas Idergard är född 1969  i Arvidsjaur, Lappland, och uppvuxen i Skellefteå, Västerbotten. Efter gymnasiet studerade han sociologi och statsvetenskap på universitet i Umeå. Han var tidigt politiskt engagerad och kom sedan att arbeta i regeringskansliet och var förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1995-98. Efter det lämnade han helt politiken och kom sedan att arbeta inom PR och opinionsbildning, i flera olika positioner som konsult och rådgivare, och var bl a med i ledningen för Sveriges största PR-företag. Han konverterade till Katolska kyrkan 2009 och frågan om kallelse kom under processen som ledde fram till hans upptagning i Kyrkan. Efter väntetiden för konvertiter och studier i filosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala inträdde han 2012 i Jesuitorden (Jesu Sällskap) med novistid i Nürnberg i Tyskland 2012-14, avgivande av de första ordenslöftena 2014, studier i teologi i London 2014-17, diakonvigning i London i februari 2017. Sommaren 2017 återvände han till Sverige och prästvigdes i september 2017. Sedan dess är han verksam som präst i S:ta Eugenia katolska församling i Kungsträdgården i Stockholm, vilken har fler än 10 000 medlemmar. Församlingen, som grundades 1837, är den äldsta katolska församlingen i Sverige efter den protestantiska reformationen. Församlingen har en mycket omfattande och allsidig verksamhet och är ett av de viktigaste katolska fönstren ut mot det svenska samhället. Pater Thomas har också uppdrag på stiftsnivå, bl a som medlem i stiftets arbetsgrupp för prästkallelser och ordförande i stiftets Kommission för fred och rättvisa, Justitia et pax.

Pater Thomas publicerar sina predikningar på S:ta Eugeniaförsamlingens hemsida klicka här