Predikan 3 söndagen under året 2022

Predikan 3 söndagen under året 2022

Neh 8: 2-4a, 5-6, 8-10; Ps 19: 8-10, 15; 1 Kor 12: 12-14, 27; Luk 1: 1-4; 4: 14-21

Kära bröder och systrar!

Låt oss vara jord, såningsmän och skördare till vår Herres ära!

Denna söndag firas som ”Guds Ords söndag”. Idag firar vi Guds Ord på ett särskilt sätt. Låt oss ta emot Guds Ord så att vi bär rik frukt. Var en god jord för Guds utsäde.

De senaste tre söndagarna har vi betraktat Jesu uppenbarelse. Jesu hemlighet och härlighet visas, och uppenbaras stegvis. 

För två söndagar sedan firade vi Kristi Dop. Jesus uppenbarade sig vid Jordanfloden som en av de tre gudomliga personerna. 

Förra söndagen förkunnades Jesu första mirakel vid bröllopet i Kana i Galileen. Vatten förvandlades till vin. Tack vare detta tecken uppenbarades Jesu gudomliga härlighet. Apostlarna trodde på Jesus från och med denna händelse. 

Jesus började bli känd. Därför läser man denna söndag ur Lukasevangeliet bland annat orden: ”Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om Honom spred sig i hela trakten.” Rykten och nyheter sprider sig snabbt och kan nå långt. 

Det finns en stor skillnad mellan människors ord och Guds Ord. Vi använder många ord. Guds Ord är ett enda. Det finns också en stor skillnad mellan ryktet om Jesus och det glada budskapet om Jesus. Med ord kan vi ge information och vi kan ge ett glädjande budskap. Men det enda riktigt glada budskapet kommer med Jesus, som själv är Guds Ord. 

Ofta fastnar vi, tyvärr, vid det mänskliga ordet… När vi har hört något sårande om oss tar vi det till oss stort allvar. Sömnlösa mediterar vi över de onda och orättvisa orden även under nätterna. Typiskt oss människor. Detta är ju egentligen inte värt någonting!

Låt oss i stället för giftiga ogräsfrön, odla Guds dyrbara och livgivande frön av ord! Guds ord! Gud kommer med hjälp. 

Denna söndag betraktar vi Guds Ords livsgivande närvaro som en underbar gåva och välsignelse. Det finns mycket att begrunda och att vara tacksam för i Guds Ord. Guds Ord i Gamla och Nya Testamentets heliga texter, särskilt i de fyra evangelierna är en gåva att tacka för. Hur skulle vår tro se ut utan dessa heliga texter?

”Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss” – har evangelisten Lukas börjat med detta vittnesbörd om Jesus Guds Ord. 

Det glada budskapet om Jesus berättas inte av vilka som helst, utan av de trovärdiga vittnena: ”av dem som från första stund var ögonvittnen och blev Ordets tjänare”. Lukas och de övriga evangelierna är något mera än bara texter.  

”Det heliga evangeliet om Jesus Kristus enligt…” – introduceras evanglieläsning högtidligt i Ordets liturgi. ”Så lyder Herrens evangelium.” – avslutas läsningarna. Vi svarar: ”Gud vi tackar Dig!” Så uttrycker vi vår tro och tacksamhet för Guds heliga Ords närvaro och verkan i oss. Jesus finns mitt ibland oss! 

Dagens texter hänvisar till två viktiga händelser. Nehemjas bok berättar om Israeliterna som kom tillbaka från exilen i Babylonien. En viktig frälsningshistoria som ofta dyker upp i Mässläsningarna

Israeliterna började återuppbygga sitt hemland, särskilt Jerusalem med templet. ”Esra, den skriftlärde, bar fram lagboken inför hela församlingen...” Lukasevangeliet berättar om Jesus som kom tillbaka till sin hemort Nasareth. ”Han reste sig för att läsa…” 

Både i Jerusalem och i Nasareth lyssnade folk med stort intresse, entusiasm och andakt. Båda händelserna vittnar om vilken glädje som kom med Guds Ord. ”Herrens påbud är rätta, ger hjärtat glädje.” – bekräftar glädjen Psaltarpsalmen.

Esra läste ur Lagen och folk gladde sig över friheten när de vände om hem ifrån den babyloniska fångenskapen. Jesus, som själv är Guds Ord, läste i Nasareth ur Profeten Jesaja för att förkunna frihet genom omvändelse. 

Samma glädje och frihet förkunnas för oss idag när vi firar Guds Ord. Vi firar befrielsen från synder genom omvändelse. Ett vårt Exodus i våra liv. Detta kommer med Guds nåd. Israeliter fick nåden att komma tillbaka till hemlandet. De fick återuppbygga Jerusalems ruiner. Allt blev sedan ännu finare än innan katastrofen. Jesus kom till Nasareth för att hjälpa människor med att börja det nya livet, för att återuppbygga livet, det som föll i ruiner genom synden

Också vi kan börja på nytt! Just i dag har Du en ny möjlighet, genom Guds nåd! Det är inte för sent. I Jesus får vi denna ära, denna nåderika och oförtjänta godhet, att bli Guds barn. I Honom föds vi på nytt. På ett andligt sätt blir vi ännu finare än vid den biologiska födelsen. Genom detta att vi kan bli ett med Gud själv, blir vår mänskliga natur gudomliggjord, skönare och utsmyckad med Guds nåd. Vi kan bli ännu finare än vid själva människoskapelsen! Gud förmår. Vi får detta som oförtjänt nåd. Med Guds hjälp kan vi bygga vårt liv på nytt. Vi får börja om. Ibland från början. Ibland där vi var. Vi kan ha tappat bort oss, gått vilse. Men Gud har funnit oss! Du är inte borttappad!

Herren ger oss denna hjälp när vi får del i Hans Ord och Hans Kropp. Vi, döpta, är ett med Honom: ”Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.” – har vi hört i den andra läsningen. 

Jesus befriar oss från slaveriet och ger oss frihet. Han är värd vår tacksamhet. 

Den vietnamesiske Biskopen av Saigon, Guds tjänare Xavier Nguyen Van Thuan berättade om, att han var fångad i många år i isoleringen i ett arbetsläger. Katoliker där hade inte någon möjlighet att ha Bibeltexter med sig. Biskopen själv skrev alla Bibelverser han kom ihåg för att inte glömma dem och för att dela med sig av Guds Ord till medfångarna. De kristna fångarna delade med sig små pappersbitar med nedskrivna Guds Ord. Ibland läste de texterna nattetid. När vakterna närmade sig gömde fångarna Bibeltexterna i sand i golvet, som frön i jorden. De gömda Bibelorden liknade Guds utsädet i jorden – berättade biskopen Xavier. Fångarnas martyrvittnesbörd bar rik frukt till Guds ära. 

Må Gud välsigna oss så att vi blir god jord för Hans utsäde. Må vi öppna oss för denna Guds gåva så att vi bär rik frukt för varandras nytta och till Guds ära. 

Du själv odlar din själ, din jord för Guds nåd. Var en god jord för Guds utsäde. 

Amen.

pater Rafał Zarzycki OFMConv