Kortpredikan, S. Giovanni Bosco, präst , 31 januari 2019

Kortpredikan, S. Giovanni Bosco, präst , 31 januari 2019

Heb 10:19-25 Ps 24:1-4b,5-6  Mark 4:21-25

”Ge akt på det ni hör”, säger Jesus.

Det är också vad Hebreerbrevet uppmanar till. Brevet har för­kunnat om den store översteprästen som genom sitt offer har öppnat en levan­de väg in i Guds hus.

Hans bildspråk är omtumlande. Templets ”förhänge” in till det allraheli­gaste, ofta kallat ”förlåt”, brast itu när Jesus dog på korset. ”För­hänget” är en bild för Kristi ”brustna” kropp. Denna kropp har ”invigt en ny och levande väg åt oss”, så att ”vi frimodigt kan gå in i helgedo­men”.  

Av detta följer hans förmaningar: ”Låt oss träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet.”

Vidare: ”Låt oss fortsätta att bekänna vårt hopp”. Han ger också en mo­tivering: ”Ty han som gav oss löftena är trofast”.

Vidare: ”Låt oss sporra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gär­­ning­ar och inte försumma våra sammankomster (gudstjänster)”.

Benedictus säger: ”Ingenting får gå före gudstjänsten”. Han talar också om ”taktfull uppmuntran”, så att ”de sömniga inte kan ursäkta sig”.  

Don Bosco vägledde pojkar som kommit på av­vägar. Han på­minner om att förmaning inte får ges när man är upp­rörd. Det får inte förekomma ”föraktfulla blickar eller sårande ord”, utan medlidande och hopp om bättring. 

Det hade han lärt av sin Herre, som stod ut med lärjungar­nas tröghet och brist på tro.

Men Jesus påminde också om att framtiden hänger på att lär­jungen fortsätter att höra. ”Måttet” på lärjungens hörande avgör gåvans stor­lek. ”Den som har, han skall få, men den som inte har, (underförstått: inte har lyssnat) från honom skall tas också det han har”.

Allt är samlat i den heliga liturgin. Vi ”ger akt på det vi hör” för att våra sin­nen och hjärtan skall öppnas för den store över­ste­prästens oer­hörda gåva av sin ”kropp, som han har invigt åt oss”.

”Ge akt på det ni hör.”

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar