Kortpredikan, S. Antonius munk, 17 januari 2019

Kortpredikan, S. Antonius munk, 17 januari 2019

Heb 3:7-14; Ps 95:6-11; Mark 1:40-45 

”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan.”

Så länge det heter ”i dag” kan människan låta sitt hjärta bli hårt och förhärdat, låta sig ”förledas av synden” och börja vägen till trolöshet och avfall.

Antonius gjorde motsatsen. Han lät sig drabbas av ett ord i evan­geliet. "Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga, och kom sedan och följ mig".

Antonius tog ordet på bokstavligt allvar. Hans hörsamhet är be­skriven i Athanasios biografi om An­tonius, som har påverkat his­torien. Han blev "munkväsen­dets fader". 

Men det hade sin källa i ett ord, ett ord som var ”levande och verk­samt."

"Gå och sälj allt du äger." Antonius behöll bara en liten del av sitt arv. Många gör det upp i hög ålder. Nästa dag i kyrkan hörde han: ”Gör dig inga bekymmer för morgondagen". Då gav han bort ock­så det han behållit. En fågel är bunden, även om tråden är tunn.

Ändå - det är lätt att endast se Antonius radikala efterföl­jelse och beundra hans intensiva kamp mot demonerna.

"Vill du bli fullkomlig?" Frågan handlar inte bara, eller ens främst, om mo­ra­l och askes. Jesus såg på den rike ynglingen med kär­lek, liksom han ”ville” bota den spetälske i dagens evangelium. Frågan kom­­mer från någon som vill rena, bota och hela, någon som älskar oss.

Kallelsen till fullkomlighet är i grunden en kallelse att bli befriad, botad och helad.

Frågan kan också formuleras: Vill du bli älskad, helt och fullt?

Både gåvan och svaret firas i den heliga eukaristin.

”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan.”

                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar