Kortpredikan Jesu hjärtas dag 2020

Kortpredikan Jesu hjärtas dag 2020

5 Mos 7: 6-11; Ps 103: 1-4, 6-8, 10; 1 Joh 4: 7-16; Matt 11: 25-30

Guds kärlek har sin rot i hans vilja. Han älskar genom att han ”vill” människorna och deras bästa. Men det kan i våra öron låta distanserat och kyligt.

Jesus älskade människorna genom sina ord och hand­lingar. Men gång på gång hör vi att också hans känslor var med som driv­kraft: medlidande, vrede, gråt, sorg… Bibeln samlar både vilja, tanke och känsla i ordet hjärta. Viljan att älska har färg, kraft, intensitet och värme.

När kyrkan firar och tillber Jesu hjärta ser hon i hans mänskliga hjärta den gudomliga kärleken. Kristi gudom var oupplösligt för­enad med Jesus som människa.

Johannes, som vet att Gud är kärlek och som förkunnar att Ordet har bli­vit människa, säger: ”Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den”.

Jesu kärleks yttersta uttryck är hans överlåtelse på korset. Därför känner kyrkan igen blodet och vattnet ur Jesu sida som käl­­lan till sitt eget innersta. Jesu hjärtas kärlek rinner vidare i Kyrkans heli­ga sakrament.

Låt oss ösa med fröjd ur frälsningens källor.

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar