Kortpredikan 9 september 2023

Kortpredikan 9 september 2023

Kol 1: 21-23; Ps 54: 3-4, 6, 8; Luk 6: 1-5

Enligt Mose lag var det tillåtet att rycka av ax och äta, när man pas­serade en annans åker. Men de skriftlärda såg det som ett arbete, och därmed fick det inte utföras på sabbaten. Av en barm­härtig lag hade blivit en obarmhärtig föreskrift.

Jesus tillåter sina lärjungar att göra det, av barmhärtighet. De var helt enkelt hungriga. Men hans ord rymmer mera.

Jesus är inte främst ”liberalare” än de skriftlärda, han är ”herre över sabbaten”. Han representerar ”den åttonde dagen”, den nya skapelse som övergår och fullbordar sjudagarsverket.

Det Jesus säger skall fullbordas i hans död och uppståndelse och genom att han ger oss sin Ande.

Paulus har just sagt till de kristna i Kolossai att Kristus på korset hade stiftat fred och försonat allt med sig, ”allt på jorden och allt i himlen”. (Kol 1:20) Därigenom ger han oss tillbaka den frihet som vi hade i begynnelsen.  

Vi ser denna frihet hos de heliga. Thomas Merton talar om ”frihe­tens sötma”. De befriade ”vill” det goda; de gör det med lust och glädje.

Det är frihetens motsats som Benedictus syftar på när han var­nar för knotande och självömkan. Den befriade lydnaden sprider en angenäm doft.

Paulus talar om Guds barns frihet. ”Där Herrens ande är, där är frihet.”

Det är frihetens gåva vi säger vårt ”Amen” till i den heliga euka­ris­tin.

Låt oss ta vår frihet i besittning!

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar