Kortpredikan 9 februari 2024

Kortpredikan 9 februari 2024

1 Kung 11: 29-32; 12: 19; Ps 81: 10-11b, 12-15; Mark 7: 31-37

Profeten Achia förkunnar domen över Salomo, som låtit sig för­föras till av­­gudadyrkan, trots att Gud två gånger hade varnat ho­nom.

Profeten river sönder sin mantel i tolv styc­ken och ger Jerobeam tio av dem. Det är det blivande Israel. Endast Juda stam skall fö­ra löftet till David vidare. Den tolf­te, Le­vi stam, hade ju inget eget landområde.

”Mitt folk ville inte höra min röst.”

Den dövstumme representerar det folk och den män­niska som in­­te hör och därför inte kan tala klart.

Jesus ”andades djupt”, han berör öron och tunga och säger: ”Ef­fata!” Det betyder: Öppna dig!

Vi hör det vid varje dop. Det förvandlar den döva män­niskan till en som kan höra Guds ord, till en som talar och lyder Guds ord.

Guds Ord och den heliga Eukaristin är ett upprepat ”Effa­ta!” Or­det ljuder i våra öron och läggs i vår mun. Det varnar för tomma ord och ger löfte om ”få och förnuftiga ord”. (Benedictus regel 7:60-61)

”Ack om mitt folk ville höra mig. Då skulle jag snabbt kuva deras fiender.”

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar