Kortpredikan 9 december 2022

Kortpredikan 9 december 2022

Jes 48: 17-19; Ps 1: 1-4, 6; Matt 11: 16-19

”Då skall frid tillflyta dig som en ström.”

Vilken bild! Friden liknas vid en ström som rinner till och se­dan, enligt Jesu ord, blir en källa i hjärtats innersta.

Det är löftet till den som ”ger akt på” Herrens bud. Samma löfte skymtar i företalet till Benedictus regel: ”Vänd dig bort från det on­­da och gör det goda”. Texten fortsätter direkt: ”Sök friden och strä­va efter den”. Olika sidor av ett och sam­ma mynt.   

Staretsen Siluan beskriver motsatsen. Han säger att den som föl­jer den egna viljan aldrig får frid. Hon är aldrig nöjd. Ingenting pas­­­sar, antingen det är svårt eller lätt, sorgligt eller glädjande.

Den barnsliga egenviljan ser vi i dagens evangelium om dem som avvisar både den asketiske Döparen och den livsbejakande Människo­sonen.

”O att du ville ge akt på mina bud!” Pro­feten vädjar. Han vill öpp­na våra ögon för en gåva. Vi ser det hos dem som kan tacka för allt, vad som än händer. De har upptäckt gåvan i att leva i lydnad och över­låtelse.

En vägledare[1] säger: ”När du exempelvis är nedtyngd av sorg el­ler dysterhet, lider av hettan, kylan eller något liknande, lyft då upp ditt hjärta till den eviga viljan, som för ditt eget bästa vill att du, i den stunden och på det sättet, skall uthärda denna be­svär­lighet”.

Han kallar gåvan: ”Det närvarande ögon­blickets sakra­ment”.

Den verkliga närvarons eukaristi flyter fram i det enkla hjärtat.

”Då skall frid tillflyta dig som en ström.”

                                                                                                               pater Ingmar Svanteson

[1] J-P de Caussade: Överlåtelsen åt Guds försyn. Cavefors 1985.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar