Kortpredikan 8 mars 2021

Kortpredikan 8 mars 2021

2 Kung 5: 1-15; Ps 42: 2-3; 43: 3-4; Luk 4: 24-30

Naaman, den arameiske överbefälhavaren, hade själv tänkt ut hur pro­feten Elisha skulle bota honom från hans spetälska. ”Jag tänkte att han skulle…”.

Naaman tänkte vidare: ”Är inte Damaskus floder bättre än alla vat­ten i Is­rael?” Men Gud har utvalt ett folk och ett land bland alla andra. Det är lika utmanande nu som då.

Utan sin kloka tjänare hade han gått mis­te om hjälpen. För­do­mar i kom­­bination med högmod för­blin­dar. ”Gör ingen­ting utan råd”, säger Benedictus.

Naaman lyssnade ödmjukt till det råd han fick och följde det. Det be­red­de väg för räddningen. 

Folket i Nasaret har samma problem, trots att de tillhör det utval­da folket. De liknar Naaman i hans första reaktion på Elishas or­dination. Högmodet var inte utrotat av att de tillhörde Guds utval­da folk.   

Jesus påminner dem om att Gud hade botat Naa­man i Syrien, men inga spet­älska i Israel. De blir ursinniga och driver ut honom och vill stör­­ta ner ho­nom utför kanten på det berg som staden låg på.

Högmo­det gör dem blinda och förhärdade. En kato­lik har del i sanning­ens fullhet, men en högmodig katolik liknar invånarna i Nasa­ret och kan vara blindare än en hedning.  

”Jesus gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.”

Guds ord talar suveränt. Det smickrar inte. Det tvekar inte att blott­lägga obehagliga och djupare liggande laster, äregirighet och högmod. 

”Var och en som upphöjer sig, han skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bli upphöjd.”

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar