Kortpredikan 8 juni 2023

Kortpredikan 8 juni 2023

Tob 6: 10-11; 7. 1, 9-17; 8: 4-7; Ps 128: 1-5; Mark 12: 28b-34

Liksom förra veckan hör vi också denna vecka ordet ”försyn” i kollekt­bö­nen: ”ing­­et finns som undandrar sig din försyn”. Det är vår tro att det finns en gudom­lig plan och mening i allt som sker, den gudomliga försynen.

Det betyder inte någon fastlåst au­to­ma­tik. Bönen fortsä­t­ter: ”Röj ur vä­gen allt som skadar oss, och ge oss allt som leder fram till dig”.

Människans bön och handling kan samverka med den gudomliga pla­nen. Det ger förtröstan och tillit i kampen. Men hon kan också sabotera planen för egen del.  

Både Tobias och Sara hade prövats. Tobias far, Tobit, hade förlorat sy­nen och Sara hade förlorat sju män.

Nu leder försynen Tobias och Sara in i varandras liv och Tobit skall åter­­få sin syn. Inte genom magi eller någon automatisk determinism. Rafael, som är en ängel, leder Tobias på vägen och förser honom med de hjälpme­del denne b­e­höver för att driva fienden på flykten.

Saras mor får gjuta mod i henne: ”Fatta mod, min dotter. Måtte him­lens herre ge dig gläd­je efter all din sorg. Fatta mod, min dotter”.

Tobias följer det råd han fått och de inleder sitt äktenskap med bön. Den fien­de som hotade att skada dem röjs ur vägen och Tobit återfår sin syn. Tobits bok är en ”kortnovell” om den gudomliga försynen. (Läs den i sin helhet!)

Fäderna såg också händelsen som en bild för det första Förbundet.

Tobias blir Saras åttonde man. Den första skapelsen fullbordades på sju da­gar. Är det den nya skapelsen och det nya förbundet som skym­­tar fram?

Det som händer med Tobias – om det kunde man säga det som Jesus sä­ger till den skriftlärde i evangeliet: ”Du har inte långt till Guds ri­ke”?

Det som händer med Sara är oss givet för att ingjuta mod i oss. Det är vad hon får höra: ”Fatta mod, min dotter. Måtte himlens herre ge dig gläd­je efter all din sorg. Fatta mod, min dotter”.

Också den rättfärdige syndar sju gånger om dagen. Då behövs mod för att re­sa sig igen, i förtröstan på Guds barmhär­tig­het. ”Fatta mod, min dotter/son!”

I Kristus får försynen ett nytt ansikte.

Därför firar vi den nya skapelsens måltid. Guds rike är nära.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar