Kortpredikan 7 januari 2020

Kortpredikan 7 januari 2020

1 Joh 3: 22-4: 6; Ps 2: 7-8, 10-11; Matt 4: 12-17, 23-25

”Pröva andarna, om de kommer från Gud.”

Till denna uppmaning fogar Johannes två kriterier efter vilka pröv­­ning­en skall ske. 1. Tron på inkarnationen, att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Den, däremot, som ”förnekar Jesus är inte från Gud”. 2. Att de lever i kärleken, älskar bröderna och håller Guds bud. På and­ra ställen i sitt brev talar Johannes om dem som ”handlar orättfärdigt” och därför ”inte tillhör Gud”.

På denna grund kan Johannes med ett oerhört anspråk säga: ”Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss”. Det är det apostoliska anspråket. ”Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.”

Må vi be att Kyrkans herdar inte sviker det apostoliska uppdrag de har fått.

I det dagliga livet behövs också en personlig urskiljnings­för­må­ga.

Det vi möter, hör och ser väcker känslor. Men dessa känslor mås­te prö­­­vas! De måste läggas på en våg och noggrant vägas om de 1. Stäm­mer med tron. 2. Om de bär god eller usel frukt, om de befrämjar dyg­den eller lasten. Av frukten känner man trädet. 

En beprövad regel är: Se, bedöma och handla!

Ofta handlar människan ”spontant” och tvingas i efterhand kon­statera att hon har förts på avvägar. Men det behöver inte gå så.

Se - våga se hur det är, inte bara hur det känns. Utan att styras av rädsla, människofruktan, smicker eller annat ovid­kommande.

Bedöma - Det sanna måste skiljas från det falska, det rätta från det orät­ta. Bedömningen behöver hjälp av bönen: Öppna, Herre, mina ögon. Visa mig din väg.

Handla - det är lätt att underskatta den egna förmågan. Gud be­gär inte något som han inte också ger kraft till.

Lydnad öppnar ögonen för att det är någon som leder, någon som vill oss väl.

Frukterna heter frid och glädje, även när handling­en har ett högt pris.

Prövningen rymmer löftet att bli ledd av Anden.

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar