Kortpredikan 5 juli 2023

Kortpredikan 5 juli 2023

1 Mos 21: 5, 8-20; Ps 34: 7-8, 10-13; Matt 8: 28-34

Behandlingen av Hagar, tjänstekvinnan, är hjärtskärande. 

Abraham tvingas följa Saras råd, styrt av avundsjuka, och skickar i väg Hagar och hennes son Ismael.

Men Gud har sin plan och sörjer för Hagar och hennes son.

Planen, att arvet helt skall tillfalla Isak, löftets son, skall i det längre perspektivet bli till välsignelse också för Ismaels ättlingar.

Utkorelsen av ett folk, Abrahams, Isaks och Jakobs ättlingar, Israels folk, skall, när tiden är inne, öppna sig för alla folk. 

Isak, löftets son, är en profetia om Kristus. 

Denna Guds väldiga plan känner demonerna till. De kallar Jesus för ”Guds son”. De vet att han skall besegra dem genom sin död och uppståndelse.

Nu frågar de om han kommit för ”plåga dem i förtid”. De skickas in i de arma svinen och omkommer i vattnet. 

Detta blir för mycket folket i trakten och de ber Jesus att lämna deras område.

Guds väldiga plan, från Isak till Jesus, är närgånget dramatisk och talar ofta ett svårbegripligt språk, men dess mål är att ”mörk­ret inte skall få makt över oss” (kollektbönen).

Planen präglas av den gudomliga kärlekens storslagna skönhet.

Därför ber vi att ”för alltid bli kvar i sanningens strålande ljus”.

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar