Kortpredikan 5 december 2019

Kortpredikan 5 december 2019

Jes 26: 1-6; Ps 118: 1, 8-9, 19-21, 25-27; Matt 7: 21, 24-27

Jesu avslutande ord i Bergspredikan kan förskräcka. Vem vill hö­ra att han bygger sitt hus på sand? - Men vore det barmhärtigt att inte varna?  

Orden varnar den som hör men inte handlar efter det han hör. Den som hör och säger ’Herre, Herre’, men som snart glömmer det han hört och inte låter orden på­verka livet, lever ett hycklande dubbelliv.

I prologen till sin regel hänvisar Benedictus till detta Jesu ord. ”Herren väntar av oss att vi dagligen i handling skall besvara hans heliga maningar”.

Det är lätt att huka sig av rädsla och uppgivenhet, när vi tänker över hur våra liv ser ut.

Men så fortsätter Benedictus: ”Vet du inte, att Guds tålamod vill föra dig till bättring? Ty i sin godhet säger Herren: ’Jag vill inte syndarens död, utan att han omvänder sig och får leva’”.   

Redan profeten har förstått att varningen och trösten har samma källa, att de är förenade i vår Herre.

Så beskriver profeten lärjungen: ”Den som är fast i sitt sinne be­va­rar du i frid, i frid, ty på dig för­tröstar han.”

Både i varningen och i trösten är lärjungen ”fast i sitt sinne”. Han lyssnar och lyder varningen. Men han lyssnar och lyder också till tröstens ord.

Han vet att båda har samma källa, Herrens tålamod och god­het.

”För­trösta då på Herren till evig tid, ty Herren, Herren är en evig klippa.”

”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig för­tröstar han.”

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar