Kortpredikan 4 maj 2023

Kortpredikan 4 maj 2023

Apg 13: 13-25; Ps 89: 2-3, 21-22, 25, 27; Joh 13: 16-20

Paulus för evangeliet vidare. Nu till Antiokia i Pisidien, i hjärtat av Mind­re Asi­en. Som vanligt uppsöker han synagogan och börjar med att kort återge Guds historia med sitt utvalda folk, med början i Egyp­ten.

När han kommer till konung David märker vi att hans röst blir särskilt ivrig. Han citerar psalm 89 i Psaltaren, dagens responsoriepsalm, där Herren själv sä­ger: ”Jag har funnit David, en man efter mitt sinne”.

Psalmen ger David messianska drag. Han är ”smord med min (Guds) heliga olja”. David pekar profetiskt fram mot Messias och hans unikt nära relation till Gud: ”Han skall kalla mig så: Du min fader”. – Kyrkan hör redan Nya Testa­men­­tets vittnesbörd om Jesus som Faderns Son. 

Hans åhörare i synagogan känner sina psalmer och nu kan Paulus fortsätta: ”Det är bland hans efterkommande som Gud har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förbe­red­de.”    

Kyrkan tror på honom som Messias, men behöver ändå föras vidare i tron och kärleken. Jesus säger: ”Den som tar emot någon som jag sänder (apost­lar/­bis­kopar, helgon och de nödlidande), han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig”.

Tron och den tjänande kärleken drar in lärjungarna i detta mottagande och den­na delaktighet. Detta blir Guds folks histo­ria, hans heliga histo­ria och plan med sitt folk.

Redan psalm 89 uttrycker det profetiskt: ”Jag vill sjunga om Herrens nå­­de­gär­ningar i evighet.”

Det är vad Kyrkan gör i den heliga eukaristin, där vi betjänas för att själva kun­na tjäna och därigenom dras in i Sonens enhet med Fa­dern.

I kollektbönen påminner Kyrkan oss om trons hisnande storhet: ”Du som i den nya skapelsen (genom påsken) har gi­vit människan en vär­dighet långt högre än den första”.

Och i slutbönen: ”Du som i Kristi uppstån­del­se har rest oss upp och skänkt oss evigt liv, låt … brödet från himlen ge kraft att fullborda vår vandring hem till dig ”.

I den heliga eukaristin fullbordas profetens lovsång: ”Jag vill sjunga om Her­rens nå­de­gär­ningar i evighet.”

                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar