Kortpredikan 4 juli 2023

Kortpredikan 4 juli 2023

1 Mos 19: 15-29; Ps 26: 2-3, 9-12; Matt 8: 23-27

”Fly för ditt livs skull!”

Lot var räddhågad, vankelmodig och hade svårt att fatta beslut. Det hade kunnat kosta honom livet. Men Gud ”tänk­te på Abra­ham” som hade bett Gud skona Sodom och Gomorra för de rätt­färdigas skull.

Normalt är det ingen dygd att fly. Tvärtom! Men det finns situatio­ner och miljöer som utsätter den oerfarne för frestelser och ger till­fäl­len till synd som han inte kan motstå. Där gäller maningen:

”Fly för ditt livs skull!”    

”Se dig inte tillbaka!”

Lots hust­ru gjorde det, och blev en saltstod. Det behövs beslut­samhet för att inte se sig tillbaka. Minnet av begångna synder kan väcka lusten på nytt. Inte älta gamla oförrät­ter! Också nos­talgiska tillbakablickar kan förlama. Paulus glömmer det som ligger bakom och sträcker sig mot det som ligger fram­för. ”Se dig inte tillbaka!”

Herren gick Lot till mötes när denne inte vågade fly till ber­gen. Han fick fly till en stad ”helt nära”. 

Den ”staden” kan ses som en profetisk antydan om den heliga Kyrkan. I denna mässas evangelium är kyrkan ”båten” som hotas av vågor och vin­dar.

”Varför är ni rädda, ni trossvaga?”

Till och med folket häpnar när Jesus visar sin makt över vindar och vågor.

Kommunikanten får del av Jesu makt för att botas från vankel­mod och feghet. Den räddhågade förvand­las och kan samverka med den nåd han blir delaktig av. 

I varje mässa får vi ett missionsuppdrag: ”Gå i Herrens frid!”

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar