Kortpredikan 31 juli 2020, S. Ignatius av Loyola, präst

Kortpredikan 31 juli 2020, S. Ignatius av Loyola, präst

Jer 26: 1-9; Ps 69: 5, 8-10, 14; Matt 13: 54-58

Jeremias bok upprepar vad profeten sagt redan tidigare. ”Det skall gå detta hus liksom det gick Shilo.”  Alla visste vad Jeremia syftade på. Shilo hade förstörts av fi­lis­téerna under Samuels tid, då också arken föll i fiendens hand.

Nu säger Jeremia att samma öde skall drabba Jerusalem! Det var som att svära i kyrkan. I stället för att höra på uppma­ningen till om­­­vän­delse, vänder sig alla mot Jere­mia. ”Du mås­te döden dö.”

En avvisande reaktion mötte också Jesus i hans hemstad, trots att folket förundras över hans ”visdom och underverk”. ”Han blev en stöte­sten för dem. Han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.”

Kan det öde som en gång drabbade Jerusalem också drabba kyr­kan? 

Vi har sett i facit. Vi vet att det som hände Jerusalem inte var Guds sis­ta ord för den heliga staden. Men det hjäl­per inte dem som inte tar pro­fe­tens ord på allvar när de uttalas. 

Ignatius lärde sig genom egen erfarenhet att lyssna och att skilja mel­lan andar­na. Han upptäckte hur riddarromaner påverkade honom, jäm­fört med när han läste böc­ker om helgonens liv. Romanerna kunde va­ra spännan­de för stunden, men lämnade en fadd efter­smak. Det första be­ha­get övergick i leds­nad, missmod och leda.

Helgonens liv var ofta kräv­ande, men de gav en an­nan ef­ter­smak: frid och glädje. Och den glädjen vara­de. Denna erfaren­het lärde honom att skilja mellan andarna. Av frukten känner man trädet.

Egentligen är det vad Kyrkan hela tiden lär sina barn, med källa i Guds ord och den heliga eu­karistin. 

Men människan hör inte automatiskt. Den helige Ignatius säger: ”Få människor anar vad Gud kunde göra av dem om de utan förbehåll ville överlämna sig åt nådens ledning, om de tog avstånd från sig själva och helt överlämnade sig åt den gudomlige mästaren så att han kunde for­ma deras själar mellan sina händer”.

Varje gång vi lyssnar med hjärtats öra låter vi hans profetiska ord utföra sitt förberedande verk.

I varje eukaristi fullbordas hans ”visdom och underverk”.

                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar