Kortpredikan 30 juli 2019, S. Elin av Skövde, martyr

Kortpredikan 30 juli 2019, S. Elin av Skövde, martyr

2 Mos 33:7-11; 34:5b-9, 28 Ps 103:6-13 Matt 13:36-43

Den saliga Elin (Helena) av Skövde levde under första delen av 1100-talet. Hon beskylldes för dråp och blev själv mördad, men vid hen­­nes grav skedde underverk som vitt­na­de om hennes oskuld. Hon firades i alla de svenska stiften. - ”De rättfärdiga skall lysa som solen.”

För att Israels folk skulle få ljus och vägledning hade Mose inrättat ett särskilt tält ett stycke utanför lägret. Han kallade det ”uppenbarelsetäl­tet”. Där hämtade Mose kunskap om Guds vilja och kun­de ge vägledning åt dem som behövde råd.

Det står att Herren ”talade med Mose ansikte mot ansikte”, trots att ing­en människa kan göra det utan att dö. Läser vi det bokstavligt låter det motsägelsefullt.

Kyrkofäderna säger att det som verkar motsägelsefullt pekar djupare och vidare.

Mose får insikt om Guds barmhärtighet och mildhet, samtidigt som han får höra att synden inte blir ostraf­fad. Ännu tydligare blir det i Jesu liknelse om den slutliga dom som skall skilja ogräset från vetet.

Mose ber att Herren inte skall överge folket: ”Nog är det ett hårdnac­kat folk, men du vill ju förlåta oss vår missgärning och synd och ta oss till din arvedel”.

Allt pekar mot Kristi kors där han själv tar på sig straffet och försonar allt. Det står att Mose återvände till lägret, men att Josua, Mo­se tjänare, ”inte läm­­­nade tältet”. Josuas namn pekar mot Jesu namn, som betyder den som frälser.

Jesus är vår Överstepräst som för evigt vädjar i det himmelska tabernaklet. Redan Mose visste det när han återvänt från ”uppenbarelsetäl­tet: ”du vill ju förlåta oss vår missgärning och synd och ta oss till din arvedel”.

Vi ber om det i varje eukaristi: ”Du vill ju förlåta oss vår miss­gär­ning och synd och ta oss till din arvedel”.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar