Kortpredikan 30 augusti 2022

Kortpredikan 30 augusti 2022

1 Kor 2: 10b-16; Ps 145: 8-14; Luk 4: 31-37

Vi känner Pauli undervisning om kyrkan som Kristi kropp. Människan infogas som en lem i den kropp som har Kristus som huvud. Huvudets tankar styr och formar hela krop­pens liv. Redan i början av det första brevet till korinthierna skymtar den hisnande avsikten fram. Aposteln säger: ”vi tän­ker Kristi tan­kar”.

Det kan bara ske genom Guds Ande. Ingen utan Guds An­de vet vad som finns i Gud. Ingen utom Sonen. Och Sonen upplyser genom sin Ande.

Sonens Ande förmedlas genom hans ord. Därför mediterar lärjung­en över hans ord och tuggar det i sig som näring och föda, som ”food for thoughts”. Psaltarens första psalm säger att det sker ”dag och natt”.

Sådan meditation renar tankarna. Hjärtats tanke skall vara ”förstånd”, säger en annan psalm.

Lärjungen lär sig att ”bedöma allt” genom att få del av Kristi bedöm­nings­förmåga.

I evangeliet hör vi hur Kristi ord har ”makt och myn­dig­het” att driva ut demonerna. Det är mönstret för vår makt över de onda tankarna. Med Kristi ord och kraft säger vi: ”Tig! Far ut!”

I praktiken tar det tid. Steg för steg. Vi ”idisslar” Guds ord. Dag­­lig läs­ning, daglig omvändelse och lydnad, för att också tankarna skall om­vändas, luttras och förvandlas.

Allt är koncentrerat i den heliga eukaristin. Efter att ha lyssnat till Kristi ord, hör och ser vi hur Kris­ti An­de, genom hans ord, sänker sig som dagg över de fram­burna gåvor­na – det är över oss som burit fram oss själva tillsammans med gåvorna.

För att förvandla dem och oss, så att vi blir till det vi är, lemmar i Kristi kropp. Så att de egna tankarna förvandlas och förnyas.

”Vi tänker Kristi tankar.”

                                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar