Kortpredikan 30 augusti 2019

Kortpredikan 30 augusti 2019

1 Thess 4:1-8; Ps 97:1-2a,5-6,10-112; Matt 25:1-13

”Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.”

Aposteln talar i första hand om kroppen, den egna och bro­derns/systerns.

Kroppen är inte något likgiltigt eller utan värde, som den var för gnos­tikerna, då och nu. Eftersom den var av så ringa värde kunde man göra med den hur och vad som helst.

I praktiken sammanföll det med hedningarnas hållning, som lät kroppen styras av ”lidelser och begär”.

Kroppen är skapad av Gud och skall uppstå från de döda. Redan nu skall den bli ett heligt tempel, en boning åt Guds Ande.  

Helighetens kärna är därför inte moralisk perfektionism. Helighet är att tas i besittning av den Helige. Att låta någon annan förfoga över min kropp och därmed över hela mitt liv. Att skapas på nytt, som ett första steg mot kroppens uppståndelse.

Både äktenskap och celibat vittnar om kroppens kallelse till helighet.

Detta gör inte människan passiv. Jesus säger: ”Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.”

Vi övar oss i denna vaksamhet hela tiden. ”Ära Gud med er kropp.”

Mönstret lär vi oss i varje eukaristi, där vi frambär oss själva och Herren tar våra krop­par i besittning med sin kropp och sin An­­de.  

”Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.”

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar