Kortpredikan 3 december 2019, S. Francisco Xavier, präst

Kortpredikan 3 december 2019, S. Francisco Xavier, präst

Jes 11: 1-10; Ps 72: 1-2, 7-8, 12-13, 17; Luk 10: 21-24

Till sina lärjungar säger Jesus: ”Saliga de ögon som ser vad ni ser.”   

Francisco Xavier, d.1552, en av de första jesuiterna, fann en öp­penhet för detta ljus, inte minst hos de barn i Bortre Orienten som han undervisade och döpte.

Han fick varken tid att äta eller sova. Så ivriga var barnen att lära sig. Han lär ha döpt tio­tusentals. I brev frå­gar han sina bröder hem­ma i Europa varför de be­kym­rar sig mer om ve­ten­skapen än om att förmedla ljuset till själar som lever i mörker.

Så bekräftades på nytt det som profeten hade sett två tusen år tidigare, när Jerusalem ödelades och Davids dynasti föll för yxan. Profeten ser att ur denna stubbe skall det skjuta upp ett skott, en telning från dess rötter skall bära frukt.

På honom skall Herrens Ande vila, vishet och förstånd, kunskap och gudsfruktan. Med rättfärdighet skall han bygga ett rike, där de som tidigare liknade vilda djur i inbördes strid, nu skall leva i frid. Också hednafolken skall söka denne telning från Ishais rot.

Matteus, som skriver särskilt för judar, understryker att han är av Davids ätt. Lukas, som skriver särskilt för hedningar, undervisar om Andens roll vid Jesu framträdande, från bebådelsen till dagens avsnitt och sedan i Apostlagärningarna.

Jesus jublar genom den helige Anden. ”Allt har Fadern anförtrott åt mig. Ing­en vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.”

Mönstret tycks hela tiden upprepas. De ”lärda och klo­ka” ser ingenting. Endast de ”som är som barn”, endast de ödmjuka ser och låter sig fyllas av ”Herrens kunskap”.

I varje eukaristi ber vi om Anden. Inte bara över gåvorna, utan också över dem som tar emot dem. - ”Saliga de ögon som ser vad ni ser.”

                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar