Kortpredikan 29 september 2022, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

Kortpredikan 29 september 2022, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

Upp 12: 7-12a; Ps 138: 1-5; Joh 1: 47-51

Det pågår en kamp i tillvaron, en kamp mellan onda och goda krafter. Det kan nog de flesta instämma i. Men materialister ser inte att det i grunden är en and­lig kamp.

Johannes i bibelns sista bok ser klarare. ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med ”draken, ormen från urtiden… han som förför hela världen”. Ärke­ängeln Mikael är ledare för de goda krafterna.

För de flesta framstår talet om änglar som sagor från en oupplyst tid. Men när det onda triumferar på ett sätt som inte kan förkla­ras, framstår tron på en and­­lig kamp som både förnuftig och rimlig. Vi behöver tron på änglarna mer än nå­gonsin. För att förstå vad som händer i världen.

Vi ser människor utföra onda handlingar och vänder bort blicken. Men på en plats kan alla känna igen dem – i de egna tankar­na.

Vem har inte tänkt onda tankar? Tankar som är henne främmande, som hon inte vill tänka. Var kom­mer de ifrån? Kyr­kan vet att de har sin källa i upproret mot Gud i den andliga världen.

De tidiga munkarna såg det som sin livsuppgift att kämpa mot de onda tan­kar­na, för att bevara hjärtat rent. Men ingen människa slipper undan.

Munkarna vitt­nar om äng­larnas stöd. Mikael och hans änglar är starka­re. Kam­­­­pen övergick i jubel och till­bed­jan, äng­lar­nas eviga uppgift.

Att leva med änglarna är både att delta i kampen, erfara änglarnas hjälp och att före­gri­pa jub­let.

Benedictus gör Jakobs dröm, där ”änglarna stiger upp och ner”, till mön­­­s­ter för andlig tillväxt. Man stiger upp genom ödmjukhet och ner genom högmod. Han antyder också segern när han talar om psaltarsången: ”In­för änglarna vill jag lovsjunga dig”.

När det eukaristiska offret bärs fram, närvaron och åminnelsen av Kristi kamp och seger, ber kyrkan om ängelns hjälp: ”Låt det­ta offer genom din helige äng­els hän­der bäras fram till ditt altare i höjden, inför din gudomliga härlig­hets å­syn, och låt oss al­la, som har del i altaret och tar emot din Sons allra­heligaste kropp och blod, fyllas av all himmelsk nåd och välsignel­se.”

Att ”ha del i altaret” är att delta i kampen där den är som inten­sivast, altaret är ett offeraltare, men ock­så att ”ta emot” gåvorna av Kristi seger. Där­med blir de troende delaktiga i hans seger och kan instämma i äng­larnas lov­sång och till­bed­jan. Det kallas ”änglarnas bröd”, det bröd som består i att se Gud.

Tron ser Jesu kamp och seger i varje eukaristi: ”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen”.

                                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar