Kortpredikan 29 mars 2021

Kortpredikan 29 mars 2021

Jes 42: 1-7; Ps 27: 1-3, 13-14; Joh 12: 1-11

Under de första dagarna i Stilla vec­kan låter Kyrkan oss höra tre av sångerna om ”Herrens tjänare” hos pro­feten Jesaja. Den fjärde får vi höra på Långfredagen.

Den första sången vidgar horisonterna. Profeten ger konturerna till en tjänare med ett universellt och allomfattande uppdrag. Han skall bli ”ett ljus för folkslagen, öpp­­na blinda ögon och föra fångar och dem som sit­ter i mörkret ut ur fängel­set”.

Den som något känner människans historia är skeptisk till stora löften som sällan infrias. Men denne tjänare låter varken som en revolutio­nä­r eller som en uto­­pist med luftiga drömmar om framtiden. 

”Han skall inte skria eller ro­pa och inte låta höra sin röst på gator­na. Han skall inte krossa ett bru­tet rör, inte släcka en tynan­de veke”.

Ändå är hans ord inte veka och sentimentala. ”Hans kraft skall in­te tyna bort eller brytas, intill dess att han har grundat rätten på jorden.” Han ver­kar inte ens okänd. ”Havsländerna väntar efter hans lag.”

I evangeliet förs vi från de vida horisonterna till huset i Betania där Ma­ria bekräftar pro­fe­tens ord genom att smörja Jesu fötter med ”en hel flaska dyrbar äkta nardusbal­sam”.

Balsam tränger in och ger ifrån sig väldoft. Olja är en sym­bol för den Ande som enligt profeten skulle komma över Her­rens tjä­na­re.

Maria har lyssnat till hans ord när hon satt vid Jesu fötter. De trängde in som en smörjelse i henne och nu ger hon den tillbaka som en bal­sam inför hans begravning. Höga Visan vittnar om brudens kär­lek: ”När kun­g­en ligger på sin bädd sprider min nardus sin doft”.  

Hon älskar sin Herre med samma över­flöd som hon själv har tagit emot. Redan i förväg anar vi den helige Andes gåvor, frukten av Kristi påsk.

”Huset fylldes av doften av denna balsam.”

En bild för Kyrkans kallelse i världens hus. Men den börjar ”i det lilla”, i det eg­na hjärtat och i det hus och den gemenskap där lär­jungen själv bor.

Nardusflaskan bryts i varje eukaristi för att sprida sin doft genom dem som tar emot. – ”Huset fylldes av doften av denna balsam.”

                                                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar