Kortpredikan 29 augusti 2023, Johannes Döparens martyrium

Kortpredikan 29 augusti 2023, Johannes Döparens martyrium

Jer 1: 17-19: Ps 71: 1-4a, 5-6b. 15ab, 17; Mark 6: 17-29

Johannes Döparen och andra profeter måste räkna med mot­stånd. Ondskans ande­mak­ter gillar inte rätt­rådighet och helighet.

För att fullgöra sitt uppdrag görs profeten Jeremia till ”en fast stad, till en järnpelare och en kopparmur”.

De tidiga munkarna kände igen sin kallelse i profeterna och mar­tyrerna.

Vi kan inte hindra de onda makterna att agera om­kring oss, i kyr­kan och i världen.

När reaktionerna får tillträde till hjärtat leder det till oro, be­kym­mer, vrede, be­drövelse, uppgivenhet, ångest… Människan och kyrkan har öppnat sprickor i muren.

Det behöver inte ske. Människan har en frihet att välja vad hon släpper in i hjärtat.  

Den som söker vägledning i Guds ord, genomskådar ”tankarna”, och för­vandlar reaktionerna till bön, gör en upptäckt. Någon käm­par med oss och för oss. Her­ren är med och han är starkare.

Johannes Döparens martyrium var inte ett nederlag utan en se­ger. Det föregriper Kristi död och uppståndelse.

I eukaristin dras vi in i samma mysterium.

I denna mässas slutbön får vi höra att eukaris­tin ”förenar våra eg­na lidanden till en oupplöslig enhet med Jesus Kristus, vår Her­re”.

Det bekräftar vad profeten fick höra: ”Var inte förfärad… jag gör dig till en järnpelare och en kopparmur… ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig”.

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar