Kortpredikan 28 juni 2023, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

Kortpredikan 28 juni 2023, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

1 Mos 15: 1-12, 17-18; Ps 105: 1-4, 6-9; Matt 7: 15-20

”Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud.”

En vidunderlig utsaga av Irenaeus (d. 202), lärjunge till Polykar­pos, som var lärjunge till aposteln Johannes.

Guds härlighet, strålglansen från Gud, lyser som klarast när den för­verk­ligas i männi­skan, Guds avbild.

Irenaeus bekämpade gnosticismen och försvarade där­med skapelsen som god. Med samma intensitet försva­rade han enheten mellan de två förbunden. Abrahams Gud är också vår Gud. Troheten i det gamla För­bundet fortsätter i troheten mot den apostoliska tra­ditionen och suc­ces­sionen.  

Abraham trodde på Herren, och denna tro räknas honom till rättfär­dig­het.

Ändå saknas något. Abraham frågar hur han skall besitta landet. Han upp­­­­ma­nas då att bära fram ett offer. Det kan tyckas primitivt, men rym­mer en djupare me­ning. Han styckar djuren och lägger styckena bred­vid varandra. En för­skräc­­kel­­se och ett stort mörker kommer över honom.

När det blivit alldeles mörkt ser han en flammande låga som far fram mellan styckena. På den dagen sluter Herren ett förbund med Abraham.

Långt senare skall Kristi kyrkas präster bära fram brödet, för­vand­lat till Kristi kropp, på altaret som ett offer. Och, skilt från kroppen, kalken med Kristi blod.

I den eukaristiska bönen skall de tala om ”det nya och eviga förbundets blod”, närvaron av det som hände när Jesus överlämnade sin ande och ett stort mör­­ker kom över jor­den.

Prästen skall förkunna ”Trons mysterium” och bära fram detta offer som en

”trons sköld” mot alla ondskans andemakter i him­larymderna och i våra hjär­tan.

Abraham fick driva bort ”rovfåglar” som slog ner på offret. Jesus varnar för falska profeter som förför och för­skingrar. Samma kamp pågår i hjär­tat.

När det blivit alldeles mörkt ser Abraham en flammande lå­ga mellan styc­kena. För tron flammar den lågan i varje eukaristi.

Redan psalmisten besjunger det: ”Herren tänker evigt på sitt förbund, intill tusen släkten på det han har stadgat, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak (förebild till Jesus)”.

Eukaristins frukt sammanfattas i det vidunderliga ordet ur Irenaeus mun: ”Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud.”

                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar