Kortpredikan 28 juni 2022, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

Kortpredikan 28 juni 2022, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

Am 3: 1-8; 4: 11-12; Ps 5: 5-8; Matt 8: 24-27

”Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud.”

En vidunderlig utsaga av den helige Irenaeus, som var lärjunge till Po­lykar­pos, som var lärjunge till apos­teln Johannes.

Guds härlighet, det ljus och den glans som strålar från Gud – är den levande männi­skan.

Först och främst naturligtvis Kristus, som blivit människa och ligger och sover i båten. Guds härlighet strålar fram när han befaller över vindar och vågor.

Den trossvaga människan får se för att själv bli levande och lysande, och därmed en återglans av Guds härlighet i Kristus.  

Det börjar med att människan upptäcker det liv hon har fått, också sin kropp, att hon är skapad av Gud. Irenaeus kämpade mot sin tids gnos­ticism, för vilken ska­pel­sen var något lågt, som man kunde hantera hur som helst.

Det fortsätter med insikten att Gud har utsett ett folk, Guds plan ge­nom Israels folk, som också föraktades av gnos­tiker­na.

Och det fortsätter i den apostoliska kyrkan, i hennes sakrament och suc­­cession, som av gnos­tikerna sågs som något oandligt.

Irenaeus teologi har sitt uttryck i Pauli ord om att allt är åter­ställt, sam­man­fattat och förnyat i Kristus (Efes 1:10).

Profeten Amos tillämpar det på Israels folk som skapats och utvalts av Gud, men som svikit förbundet med Gud, vilket obön­hörligt får följ­der. Trettio år senare drab­bades Nordri­ket av förödel­se.

Profetens budskap ligger i hans uppmaning: ”Bered dig, Is­rael, att möta din Gud”. Målet för människan är: ”… att se Gud”.    

Lärjungarna fick göra det när Jesus befaller vindar och vågor så att det blir ”a­ll­­­­­­­de­­les lugnt”. Genom sin påsk visar han sig starkare än alla män­­­niskans missgärningar.

Själv frågar han: ”Varför är ni rädda, ni trossvaga?”

”Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud.”

                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar