Kortpredikan 27 oktober 2020

Kortpredikan 27 oktober 2020

Ef 5: 21-33; Ps 128: 1-5; Luk 13: 18-21

I förstone tycks inte aposteln ifrågasätta sin tids syn på förhållan­det mellan man och kvinna i äktenskapet.  

Ändå sker något som förändrar och förnyar allt. Apos­telns ord blir en surdeg som genomsyrar alltsammans.

Han uppmanar båda makarna att ”underordna sig varandra av vördnad för Kristus”.  

Han uppmanar mannen att älska sin hustru som Kristus har äls­kat kyrkan och utlämnat sig själv för henne. Det är här aposteln blir ivrig, vältalig, in­tensiv, och går emot sin egen tid.

När han uppmanar mannen att älska sin hustru som han älskar sig själv och sin egen kropp, så syftar han inte på egoistisk själv­iskhet, utan på den sunda självkärleken.

Mannen kallas att ”lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett”. Äktenskapet blir en bild för ”en stor hemlighet”, förhållandet mellan Kristus och Kyrkan.

Kyrkan, av både män och kvinnor, skall framträda ”i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri”.

Surdegen skall genomsyra hela degen. Fröet skall bli ett träd, även om det ofta ser väldigt oansenligt ut, och tyvärr ibland är be­fläckat till oigenkännlighet.

De som tvättats rena från synden och gjort bot inbjuds att fira den heliga eukaristin, där nåden genomsyrar hela degen.

Brudgummen förenas med sin brud och bruden med sin brud­gum.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar