Kortpredikan 27 juni 2019

Kortpredikan 27 juni 2019

1 Mos 16:1-12,15-16; Ps 106:1-5; Matt 7:21-29

Guds barmhärtiga försyn - att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud - det är vår tro.

Guds ledning av allt eliminerar inte människans frihet. Män­niskan kan sabo­tera allt, också försynen.

Och då räcker det inte ens att man har gjort underverk i Jesu namn.

Sabotaget består i att höra men inte handla efter det man har hört.

Hagar var på väg att sabotera Guds försyn, men lät sig fångas upp av hans barmhärtighet. "Herren har hört ditt lidande, din klagan." Hon hör och handlar.

Också det svåra i människans liv har sin källa i Guds barmhärtiga försyn. Det är den försynen som lydnaden samverkar med och som bygger ett hus på berggrund.

                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar