Kortpredikan 26 juni 2019

Kortpredikan 26 juni 2019

1 Mos 15:1-12,17-18; Ps 105:1-4,6-9; Matt 7:15-20

Abram klagar: "Jag går ju barnlös bort. Mig har du inte gett någon livsfrukt". Herren ger honom ett enormt löfte: "räkna stjärnorna... så skall din säd bli". 

Abram trodde på Herren, men ber om ett tecken, och upp­­manas att bära fram ett offer. Rovfåglar angriper de slak­tade djuren och Abram får driva bort dem. En för­skräckel­se och ett stort mörker kommer över honom.

När det blivit alldeles mörkt ser han en flammande låga. Då sluter Herren ett förbund med Abram.

"Rovfåglar" - Jesus varnar för vargar, förklädda till får. Det gäller falska profeter som förför och för­skingrar.

Samma kamp pågår i hjärtat. Las­­terna har först något loc­kande i sig, men frukten av­slöjar dem: begär, orenhet, avund, vrede, självömkan, miss­mod, äregirighet, hög­mod.

Abram drev bort rovfåglarna. Herdarna måste avslöja för­förarna.

När lasterna genomskådas och drivs bort ger de plats för dyg­derna: måttfullhet, renhet, glädje, mildhet, mod, öd­mjuk­­het.

När det blivit alldeles mörkt ser Abram en flammande lå­ga. 

Vid påskljuset ser kyrkan: ”Natten skall lysa som dagen”.

”Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat.”

                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar