Kortpredikan 26 juli 2023, SS. Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar

Kortpredikan 26 juli 2023, SS. Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar

2 Mos 16: 1-5, 9-15; Ps 78: 18-19, 23-28; Matt 13: 1-9

Påven Franciskus har inrättat den fjärde söndagen i juli, i närhet till Joa­kim och Annas dag, som en sär­skild dag för mor- och far­för­äld­rar och för de äldre.

Låt oss be för dem, lyssna på dem och lära av de­ras erfarenhe­ter.

Benedictus säger att de äldre skall älska de yngre och de yngre vörda de äldre.

Joakim och Anna måste ha haft lyssnande öron. Kyr­kan firar dem som lyssnar på Guds ord och vän­tar på honom som ordet utlovar.

Flera kyrkofäder säger att Maria, deras dotter, blev havande ge­nom att lyssna.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar