Kortpredikan 26 april 2021, S. Paschasius Radbertus, abbot

Kortpredikan 26 april 2021, S. Paschasius Radbertus, abbot

Apg 11: 1-18; Ps 42: 2-3; 43: 3-4; Joh 10: 1-10

Paschasius Radbertus var benediktin i Corbie och sedan i Kor­vey på 800-talet. Han skrev den första traktaten om den heliga eukaristin där han försvarar tron på Kristi verk­liga närvaro. Kan­ske var han Ansgars lärare, han som skulle föra tron till nya folk.

Anden vägleder kyrkan i nya situationer. Steget ut till hed­ning­ar­na, utan att dessa ställdes under Mose lag, var större än vi kan före­ställa oss.

Lukas berättar ingåen­de om det. Petrus, inte Paulus, var det första redska­pet. Petrus dröm och det som hände i Caesarea övertygar ”apost­­lar­na och bröderna i Judéen”.

Anden använder sig både av aposteln och av församling­ens in­stämmande, både av läroämbetet och av det som senare skulle kallas ”sensus fidelium”, de troendes ”känsla”, som ”känner igen hans (Herdens) röst”.

Öppningen för något nytt sker inte hur som helst, ty det finns en fiende. Den som ”klättrar in på ett annat ställe” kallar Jesus ”en tjuv och en rövare”.

”Jag är grinden”, säger Jesus. Endast hans Ande ger verklig fri­het att ”gå in och ut och finna bete”.

”Fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.”

                                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar