Kortpredikan 25 juni 2022, S. Johannes Döparens födelse

Kortpredikan 25 juni 2022, S. Johannes Döparens födelse

Jes 49: 1-6; Ps 139: 1-3-13-15; Apg 13: 22-26; Luk 1: 57-66, 80

De första munkarna kände igen något av sin egen kallelse i profeternas. När den helige Benedictus byggde två kapell på Monte Cassi­no, vigde han det ena åt Johannes Döparen. På iko­ner i klos­ter ser man honom ofta tillsammans med Ma­ria vid korset.

Johannes Döparen vistades i öde trakter. Som det står om den gåtfulle profeten i första läsningen ansätts han av svåra tan­kar: ”Förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft”. Han enda lön är hos Gud.

Om man jämför profeten med prästen ser man tydligare. Präs­ten får sin kallelse bekräftad och för­medlad av kyrkan. Pro­fe­ten får den direkt från Gud. Ibland redan innan han är född.

Varje kristen har en profetisk kallelse. Profeten lyssnar till Guds röst i sitt innersta. Varje människa står under ett omutligt krav, att lyssna och tala san­ning i hjärtat.

Katoliken vet att denna avskildhet inte förminskar tillhörigheten till gemenskapen, de heligas samfund. Men gemenskapen ute­sluter heller inte den ”profetiska” avskildheten.

Profetens lön är att han blir vän med Gud. Salomo säger att Vis­he­ten ”frambringar profeter och vän­ner till Gud”.

Vänskapen är direkt och oförmed­lad. Vänner är som en själ i två krop­par.

Johannes talar om sig själv som ”Brudgummens vän”, som glä­­­­­­­­­­der sig åt brudgum­mens röst: ”Den gläd­­jen har nu blivit min helt och fullt”.

Varje människa bär något av denna kallelse i sitt innersta. Den ödsliga ensamheten vet att det finns ett svar.

”Min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud.”

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar