Kortpredikan 24 december 2019

Kortpredikan 24 december 2019

2 Sam 7: 1-5, 8b-12, 14a, 16; Ps 89: 2-5, 27, 29; Luk 1: 67-79

David hade höga och fromma ambitioner. Han ville bygga ett hus åt Herren. Men han får frågan av Herren: ”Skulle du bygga mig ett hus?”

Guds plan är större. Det är Herren som skall bygga ett hus åt Da­vid. Salomo får byg­ga det första utkastet. Men Salomos tem­pel pe­kar vidare.

Löftet talar om ett ”kungadö­me” som skall vara ”befäst för evig tid”. 

Det är detta Jesus syftar på med sin förkunnelse om ”Guds rike”, vilket betyder hans ”kung­liga rike”.

Men också det Jesus säger och gör pekar vi­dare.

”Sonen har inte sänts enbart för att bli känd utan också för att för­bli dold.”

Det Sonen vill ge oss är större - delaktighet i ett gudomligt bygge.

Sakarias sjunger om en ”soluppgång”, mellanläget mellan nat­tens mörker och dagens fulla ljus. Inte ens den som lever i det nya templet, Kristi kropp, lever ännu i det fulla ljuset, men i ”gry­ningen”.

Mörkret gör sig påmint, också i själva julfirandet. Också i klostret. Någon gillar inte vad vi håller på med.

Bli inte förskräckt över onda tankar som dyker upp. Avvi­sa dem lugnt och bestämt.

Mörkret har inte makt över ljuset.

Soluppgången får ett ansikte. Guds Son blir Marias son för att gudom­liggöra människan och fullborda sin eviga boning.

                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar