Kortpredikan 23 maj 2020

Kortpredikan 23 maj 2020

Apg 18: 23-28; Ps 47: 2-3, 8-10; Joh 16: 23b-28

Apollos var en bildad man från Alexandria, som kommit till de kris­t­na i Efesos. Han var ”väl insatt i skrifter­na”, men ”kände bara Johan­nes-dopet”. Kanske hör­de han till grupper som förblivit Dö­pa­rens lärjungar. Han tas om hand av Priscilla och Aq­ui­la och får ”noggrannare kunskap om Guds väg”.

Vägen går hela tiden vidare.

”Ännu har ni inte bett om något i mitt namn”, säger Jesus. De har ännu bara anat hans storhet. ”Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.”

Det som antytts i bilder skall sägas i klara ord. Jesus skall låta oss veta ”allt om Fadern”.

”Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.” Jesus ”går till Fadern” för att dra oss med. Tidigare har han sagt: ”När jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig”. Han apostel säger: ”Av honom och ge­nom honom och till honom är allting”.

Den första bönen i Fader, ”helgat varde ditt namn”, följs av bönen om att Guds rike skall komma. Rikets slutliga fullbordan börjar i hjärtat. Enligt aposteln är Guds rike ”rätt­färdighet och frid och gläd­je i den helige Ande”.

Ingenting får gå före. ”Sök först efter Guds rike och hans rättfär­dighet.”

”O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.”

                                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar