Kortpredikan 23 juni 2023

Kortpredikan 23 juni 2023

2 Kor 11: 18, 21b-30; Ps 34: 2-7; Matt 6: 19-23

Paulus sänker sig till korinthiernas nivå. Han skryter och talar ”i dårskap”. Han är hebré, israelit och en Abrahams ättling, som andra judekristna. Han har tjänat Kris­tus ännu mer. Hans merit­lista är överväldigan­de: fängelse, spöstraff, ste­ning, skeppsbrott, faror, arbete, vaka och slit.

Men så anar man listen i hans dåraktiga tal. ”Om det ändå skall skrytas, vill jag skryta med min svaghet”. Allt han har gjort och blivit utsatt för är ett vittnesbörd om något annat. Nå­gon annan har verkat i och genom hans svaghet.

Det motsvarar Jesu ord om att ”samla skatter i himlen”. Det vitt­nar om det nya livet i Kris­tus. Det innefattar för­visso både möda och ansträngning, men meri­terna har en annan källa än den eg­na kraften.

Det nya eliminerar inte människans samverkan, som aktiveras genom att människans synförmåga botas.

Människan kan se med ett ”ogrumlat” öga, ett enkelt, helt och o­de­­­lat öga. Hon ser klart. Ögat ger hela kroppen ljus. Det belyser och väg­leder hela livet.

Det ”ögat” ser utan fördomar och illu­sioner, antingen man lever mitt i världen eller i öknen. Det kan se, bedöma och handla.

Ordet om det ”ogrumlade” ögat ”upptäcktes” av ökenfäderna Det­ta ”öga” väg­leder och ger de andra dygderna ljus. Alla dygder kun­­de leda vilse om de saknade denna klarsyn.

De kallade denna dygd discretio, om­dö­mesförmå­ga, förmåga att se, bedöma och handla rätt. Genom den fann de den kungliga vägen mellan över- och under­drifter. Den lärde dem att skilja mel­lan andarna, sanningen från lögnen, väsentligt från ovä­sentligt.  

Gå­van ges åt den som ber om den och som praktiserar den på lyd­nadens och ödmjuk­hetens väg.

”Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus.”

                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar