Kortpredikan 23 juni 2022

Kortpredikan 23 juni 2022

2 Kung 24: 8-17: Ps 79: 1-5, 8-9; Matt 7: 21-29

Människorna uträttar och bygger mycket. Men allt kommer inte att be­stå.

År 597 f.Kr. hände det otänkbara. Jerusalem intas av babylonier­na och templet berövas alla sina skatter. Senare skulle templet brännas och mu­rarna brytas ner. Kung­en och de flesta i folket fördes bort i fången­skap.

Mänsklighetens historia, också när framstegen tycks närma sig det op­timala, följer samma mönster. Uppgång och fall.

Också i kyrkan, bland dem som lyssnar till Jesus, möter vi samma mön­s­­ter.    

I slutet av Bergspredikan talar Jesus om det hus som rasar, och raset blev stort.

Människorna hör, men gör inte. De ropar ’Herre, Herre’; de utför till och med under­verk i hans namn, men trots ”reli­giö­sa” förtecken handlar de inte efter vad de hört. Fallet blir snarast större, eftersom de lyssnat till det slutliga.

Benedictus hänvisar i prologen till Jesu ord i bergspredikan: ”Så slutar Herren sitt tal och väntar av oss att vi dagligen i handling skall besvara des­sa hans heliga maningar”.  

Finns det husbyggen och handlingar som kommer att bestå?

Vi fick veta att ”de obetydligaste av folket lämnades kvar” i Jerusalem. Her­rens apostel säger: ”Det som är svagt i världen utvalde Gud så att ing­en människa skulle kunna vara stolt inför Gud”.

När Paulus själv berättar vad han ”byggt” som apos­tel, då tillägger han: ”dock inte jag, utan Herrens nåd har som varit med mig”.

”Om inte Herren bygger huset, är arbetet förgäves.” Men det eliminerar inte människans medverkan. Herren förväntar sig att vi inte bara blir or­dets hörare, utan också dess görare.

Jesus beskriver det bygge som består, ända in i evigheten.

”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund… det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.”

                                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar