Kortpredikan 23 december 2019

Kortpredikan 23 december 2019

Mal 3: 1-4; 4: 5-6; Ps 25: 4b-5b ,8-10, 14; Luk 1: 57-66

”Dan före dan” – så är det också liturgiskt. Vi ser det i dagens läsningar.

Dagen före julafton handlar om Johannes Döparen, vägröjaren. Om vi liknar honom vid en ”dag”, så blir hans ”dag” ”dagen fö­re Her­rens dag”.

Gör det någon skillnad om vi förbereder oss? Ser inte våra liv li­kadana ut i övermorgon? Tvivlet ligger nära och demonerna kan få fäste.

Också förberedelse måste göras i trons lydnad.

Bönen är hoppets språk.

Den som hoppas har redan del i det han hoppas på.

                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar