Kortpredikan 23 april 2021

Kortpredikan 23 april 2021

Apg 9: 1-20; Ps 117; Joh 6: 52-59

Saul ”rasade av mordlust mot Herrens lärjungar”. Hans ”mordlust” gör honom till redskap för samma ondska som trodde sig kunna besegra Her­ren när den fick honom dömd till lidande och död.

Men Herren tar honom i sin tjänst. Han har utvalt honom till sitt ”red­skap”.     

Ljusskenet på Damaskusvägen förvandlade Sauls liv. I fortsättningen skall han i stället bli sin Herres ”redskap”. Han är blind i tre dagar. Ana­nias förmedlar vad som väntar honom: ”Jag skall låta honom veta hur myc­ket han mås­­te lida för mitt namns skull”.

Händelsen på Damaskusvägen rymmer korsets mysterium. Ondskans planer kommer på skam och något nytt uppstår. Tre gånger berättar Lu­­kas om den i Apostlagärningarna. Händelsen har prä­g­­lat och präglar kyrkans både tro och liv.

Paulus har lärt kyrkan att hon är Kristi kropp. Var lärde han sig det? Sannolikt på Damas­kus­­­vägen. Rösten identifierar sig med de troende som förföljdes. Rösten frå­gar ju: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Det var kyrkan han förföljde. ”Jag är Jesus, den som du förföljer”.

Förföljelsen av de kristna rymmer kyrkans hemlighet och vittnesbörd.

Var blir lärjungarna så förenade med Jesus att han kan identifie­ra sig själv med dem? 

Johannes låter Jesus ge svaret: ”Den som äter mitt kött och dricker mig blod förblir i mig och jag i honom.” Genom kommunionen blir kommuni­kanten det han/hon äter och dric­ker.

Och än mer. Genom deltagande i det euka­ristiska offret dras kyr­kan och kommunikanten in i sin Herres livsöde, präglat av hans påsk.

Vårt ”Amen” i eukaristins offer och kommunion är också ett ”Amen” till Guds vilja och plan med våra liv, inte minst när det liknar det som gäll­de för Paulus och mar­tyrerna: ”Jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull”. Senare skall Paulus skriva: ”Så­som döende, men se vi lever”.

Kristi påsk fortsätter i hans lemmar, i hans kyrka, som sjunger, både i eukaristin och i lidandet:

”Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi.”

                                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar