Kortpredikan 22 september 2023

Kortpredikan 22 september 2023

1 Tim 6: 2c-12; Ps 49: 6-10, 17-20; Luk 8: 1-3

Det är som om aposteln hade sett in i vår egen tids digitala nät­hat och personangrepp, präglat av ”avund, strider, förtal, miss­tänkliggöranden och ständiga bråk…”. En samtalskultur som inte frågar efter san­ning­en och därför succesivt förlorar respekten för männi­skan.

Paulus beskriver det som en följd av falsk lära, den som ”inte hål­ler sig till vår herres Jesu Kristi sunda ord och till det som vår reli­gion lär”. Den väcker liv i ”en sjuklig lust att diskutera och träta.”

Ibland är det draperat i fromma kläder. Man tror sig kämpa för en god sak.

Paulus ser det drivande motivet i tanken att ”religionen skall löna sig”. Bistert konstaterar han: ”Kärleken till pengar är roten till allt ont”. Gång på gång be­kräftas det genom historien.

”Du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant”. Fly sådant!

”Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp.”

De som följde Jesus ställde ”sina tillgångar” till gemenskapens för­fogande.

De hade fått smak på något bättre.

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar