Kortpredikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

Kortpredikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

2 Kor 11: 1-11; Ps 111; 1-4, 7-8; Matt 6: 7-15

Paulus ”vill överlämna en ren jungfru” till Kristus. Han har ”tro­lo­vat” för­samlingen ”med en enda man, Kristus”.

Men falska lärare har trängt in i församlingen och han är rädd att de tro­endes ”tankar skall förföras och locka bort dem från upprik­tig­heten och renheten gentemot Kristus”.

Sådan förförelse kan ske genom halvsanna eller vilseförande lä­ror om Kristus och hans Kyrka.

Thomas More, kunglig kansler, och biskop John Fisher motsatte sig Hen­­rik VIII:s skilsmässoplaner i engelskt 1500-tal. De vägrade att skri­va på tro­hetseden till kungen, där denne gjorde sig till kyr­kans över­hu­vud. Deras trohet mot på­ven och den katolska tron väg­de tyngre. 

Många tyckte att det inte var nå­got att bråka om, men deras tro­het ger mod och vägledning.

Fisher levde ett asketiskt liv och var en föredömlig herde. När han satt i fängelse utnämndes han av påven till kardinal.

More var en bildad humanist, djupt förankrad i den katolska tron. Han säger i en bön: ”Hjälp mig att inte bry mig alltför mycket om detta upp­blåsta något som kallar sig ’jag’. Ge mig sinne för humor, Herre, och nåden att fatta ett skämt så att jag upplever någon lycka i livet och de­lar den med andra”.

I fängelset skriver More ett brev till sin dotter, fyllt av värme och klar­het.

”Jag vill inte misströsta om Guds godhet, kära Margaret, hur svag och bräcklig jag än känner mig. Hans mildaste god­het skall beva­ra min själ.”

Till slut tröstar han sin dotter med trons klar­syn: ”Inget kan inträf­fa utan att Gud vill det. Men det som han vill är verkli­gen det bäs­ta, hur ont det än kan tyckas oss.”

Så bevaras trolovningen med den ende Herren.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar