Kortpredikan 21 juni 2019, S. Aloisius Gonzaga, ordensman

Kortpredikan 21 juni 2019, S. Aloisius Gonzaga, ordensman

2 Kor 11:18,21b-30; Ps 34:2-7; Matt 6:19-23

Paulus sänker sig till korinthiernas nivå. Han skryter och talar ”i dårskap”. Han är hebré, israelit och Abrahams ättling som de. Han har tjänat Kris­tus ännu mer. Hans meritlista är överväldigan­de: fängelse, spöstraff, ste­ning, skeppsbrott, faror, arbete, vaka och slit.

Men så anar man listen i hans dåraktiga tal. ”Om det ändå skall skrytas, vill jag skryta med min svaghet”. Allt han har gjort är egentligen ett vittnesbörd om något annat än vad som syns, om någon annan, som verkat i hans svaghet.

Det har en inre likhet Jesu ord om att ”samla skatter i himlen”. Det handlar in­te om egna meriter, utan vittnar om det nya livet i Kris­tus. Det innefattar för­visso både möda och ansträngning, men meriterna har en annan källa än den egna kraften.

Detta har en likhet med bilden av det ”ogrumlade” ögat, det be­tyder ett enkelt och odelat öga som ger hela kroppen ljus. Det belyser och vägleder hela livet. Det ser utan fördomar och illu­sioner, antingen man lever mitt i världen eller i öknen.

Aloisius Gonzaga (d. 1591) växte upp "i världen", vid de florentinska och spanska ho­ven. Trots motstånd från sin far, valde han att bli präst och jesuit. Han gav sitt liv för de pestsmittade. Han blev 23 år, men vittnar i ett brev till sin mor om den gudom­liga godhetens djup, ”detta hav är utan gräns och botten”. 

Ordet om det ”ogrumlade” ögat ”upptäcktes” av ökenfäderna. Alla dygder kunde leda vilse om de saknade denna klarsyn.   

De kände igen behovet i Jesu ord om det ogrum­lade ögat, som ger hela livet ljus. De kallade denna dygd och gåva, discretio, om­dö­mesförmå­gan, den kungliga vägen mellan över- och under­drifter. Den inövade gåvan att skilja mellan andarna, väsentligt från ovä­sentligt. Gåvan ges och övas på lydnadens och ödmjuk­hetens väg.

”Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus.”

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar