Kortpredikan 21 juli 2023

Kortpredikan 21 juli 2023

2 Mos 11: 10 - 12: 14; Ps 116: 12-13, 15-16bc, 17-18; Matt 12: 1-8

I den första läsningen kommer vi rakt in i Herrens påsk. Herren håller dom över Egyptens alla gudar, vilket betyder dom över alla onda makter. Därför instiftas påskalammsmåltiden.

De vars dörrar är bestrukna med påskalammets blod räddas och förs ut i friheten. Det sanna påskalammet är Kristus, vars blod är starkare än all ond­ska, synd och död. ”Detta är Herrens påsk”.

I evangeliet hör vi Jesu försvar för att lärjungarna rycker av ax och äter på sabbaten.

Det är en konkret teologisk undervisning om att lagens bud inte är det slutliga. Det betyder inte att lagen upphävs eller anpassas, men ”Här finns något som är större än templet.”

Både lagen och offren vill lära oss barmhärtighet, gudomlig barm­härtighet.

Och mer än lära oss i huvudet. Den ger oss barmhärtighet när lär­­jungen mest behöver den.

Den ger oss barmhärtighet för att göra oss barmhärtiga.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar