Kortpredikan 20 februari 2021

Kortpredikan 20 februari 2021

Jes 58: 9b-14; Ps 86: 1-6; Luk 5: 27-32

”Ljus i mörkret… bröd i ödemarken… styrka åt benen i din kropp… Du själv skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.”

Kan man tänka sig vackrare löften än de som profeten formule­rar?

Det är Herrens vilja med människan och med sitt folk, formule­rat av hans profet. Vi får höra dem nu i fastetidens inled­ning.

De gäller både svaga och starka, både stora syndare och hög­mo­diga fariséer, och alla ”medelmåttor” däremellan. Alla behöver fastetidens läkedom.

Både de som misströstar om att något kan ske i deras liv.

Men också de som inte på allvar tror sig behö­va vända om.

Det står att Levi läm­nade allt och följde rösten. Han måste ha sett den blick som såg på honom.

Fastetiden ger oss verktygen för att få våra ögon öppnade.

Vi hörde det på askonsdagen. ’Nu är Fastans saliga tid, som låter ångerns strålar lysa; låt oss då i gemensam iver ta emot dessa strå­lar, låt oss frigjorda från ljumhet och lättja jubla i glädje.’ 

Så att profetens ord går i uppfyllelse.

”Du skall vara lik en vatten­rik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.”

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar