Kortpredikan 20 februari 2019

Kortpredikan 20 februari 2019

1 Mos 8:6-13,20-22 Ps 116:12-15,18-19 Mark 8:22-26

Berättelsen om Noas ark och syndafloden har föregångare i an­dra reli­gioners berättelser, men den bibliska fram­ställningen skil­jer sig från dem.

Bibelns budskap är inte katastrof och undergång för ett syndigt släkte. I stället för blinda krafter skymtar den sanne Guden som för­blir trofast, trots människans trolöshet.

Berättelsen om Noa i bibeln handlar inte om en förgången hän­delse. Den är giltig för alla ti­der. Den visar att Gud håller sitt folk ansvarigt för dess trolös­het, men som själv förblir trofast.

Noa är rättfärdig och utväljs som Guds redskap. Han och hans familj blir en bild för Guds vilja att skapa ett nytt folk. Guds tro­fasta barm­här­tig­het består, trots människans ondska.

Gud är inte en blint straffande Gud. När han straffar är det egent­ligen ”motvilligt”. Han vill inte människans undergång. Han vill att hon skall leva. Därför kallar han till omvändelse och nytt liv. Hans varningar har sin källa i hans barmhärtighet.

Människan ser inte detta på en gång, inte ens om hon vaknar till insikt om att syn­­den inte är att leka med.

Hon liknar den blinde i Bet­saida som stegvis får sina ögon öppnade. Först efter en and­ra handpålägg­ning av Jesus är han botad och ser allting klart.

Jesus Kristus är den nye Noa som stiger ner i syndens flod och uppstår till det nya livet. Ur hans uppståndelse och genom Anden byggs hans Kyrka.

De som döps in i hans död och uppståndelse, döps in i hans Kyrka som det nya förbundets ark.

De blir skyddade från de onda krafterna, men sam­tidigt kallade att vitt­na om den Herre som vill att alla människor skall komma till in­sikt om sanningen och därmed få leva i hoppet om en ny himmel och en ny jord.

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar