Kortpredikan 20 december 2019

Kortpredikan 20 december 2019

Jes 7: 10-14; Ps 24: 1-6; Luk 1: 26-38

Hur kan en människas ord och vilja betyda så mycket?

Marias svar på ängelns budskap är historiens nyckelreplik. Den helige Bernhard ”stannar upp” hela historien i ögonblicket mellan ängelns bud­skap och Marias svar.

Han säger att hela världen faller på knä och väntar: ”Skynda dig, jung­fru, att svara. Ett ord från dig, och de olyckliga tröstas, de fångna fri­köps, de fördömda frias, alla Adams barn, hela ditt släk­te blir räddat. Ge nu ditt svar till ängeln och genom ängeln till Gud.”

Hur kan en människas ord betyda så mycket?

Bernhard ger själv svaret. ”Svara ett ord, och bli havande med Guds Ord. Säg ett flyktigt ord, och ta emot det eviga Ordet. Saliga jungfru, öppna ditt hjärta för tron, dina läppar för lovprisningen, ditt innersta för Skaparen”.

Universum skapades genom ett ord. Gud ensam talade. När till­varon nyskapas väntar Gud på ett ord av människan. I sitt svar re­presenterar Maria hela mänskligheten. Maria ger det mest ödmjuka och samtidigt star­kaste ord en människa uttalat.

Hur är det möjligt? Är det inte att kräva det omöjliga av en männi­ska?

Förvisso vore det så om allt hängde på henne själv. Hemlighe­ten är att det samtidigt är Guds nåd som verkar i henne, hon som är fylld av nåd och inte hindras av någon synd.

Maria svarar med den frihet hon fått som gåva. När hon överlåter sig full­bor­das hennes frihet. Ändå är allt nåd.

Ängeln hade redan sagt det: ”Ingenting är omöjligt för Gud”. Det är ju sin Herres storhet Maria prisar. Det är hans makt att befria och upphöja som vi lovsjunger när vi prisar henne salig.   

Det offer som Gud väntar på är den gåva han givit henne, både i ska­pel­sens och i nådens rike. Än­då väntar han på hennes svar. Han vill dra in henne och varje människa i sin egen kärlek.

I den heliga eukaristin både firar, frambär vi och tar emot. Som Ma­ria över­låter vi oss och låter oss befrias. Varje eukaristi är ett Magnificat.

Marias ”Fiat” fortsätter i människans ”Amen”.

                                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar